Математички маратон је такмичење из математике намењено ученицима од петог до осмог
разреда основних школа који воле математику и изазове решавања занимљивих проблема.
Такмичари решавају највише 60 задатака током једног дана, а по разредима који похађају:
– 5. разред од 1. до 30. задатка
– 6. разред од 1. до 40. задатка
– 7. разред до 1. до 50. задатка
– 8. разред до 1. до 60. задатка


Решење сваког задатка пише се у форми једног природног броја.
За сваког такмичара бодује се најдужи низ узастопних тачних задатака, па се на основу тога
креира ранг листа. Следећи критеријум (у случају деобе места) је укупан број тачно решених
задатака.

По 10 најуспешнијих такмичара сваког разреда пласираће се у финале Математичког
маратона.


ВАЖНА НАПОМЕНА – Такмичење је индивидуално и молимо све учеснике да не сарађују са било ким током израде задатака. У случају уочавања идентичних низова тачних и нетачних одговора код ученика исте школе, ученици на које се то односи биће дисквалификовани – неће им се бодовати урађено.

>>> ЗАДАЦИ

>>> ФОРМУЛАР ЗА УНОС ОДГОВОРА (НАЈКАСНИЈЕ ДО 20 САТИ)