LOGO

Оснивачи

Оснивачи Математичке академије су:

    • др Милан Јовановић;
    • др Марија Микић;
    • Вељко Ћировић.

др Милан Јовановић

др Марија Микић

Вељко Ћировић

Биографије оснивача дате су на страници “Предавачи”.