Оснивачи

Оснивачи Математичке академије су др Милан Јовановић, др Марија Микић и Вељко Ћировић (њихове биографије су на страни Предавачи).