LOGO

Додатна настава математике за основце и средњошколце

Ми смо победници!

На овогодишњем Државном такмичењу из математике, које је у суботу 14. маја одржано у Краљеву, полазници наше додатне наставе математике постигли су одличне резултате и освојили 8 награда.

VI разред

Давид Мијатовић, Београд, I награда
Виктор Анђеловић, Злот, II награда
Мина Павловић, Крагујевац, II награда
Алекса Николић, Београд, II награда
Петар Андрејић, Пожаревац, III награда

VII разред

Катарина Стефановић, Београд, II награда
Михаило Радосављевић, Ниш, III награда
Лука Ђелић, Земун, III награда

Опште информације

Школске 2022/23. године Математичка академија организује целогодишњу онлајн и уживо додатну наставу (припреме за такмичења) математике за ученике од трећег до осмог разреда основне школе и првог разреда средње школе. Настава ће се одржавати уживо, у Београду, улица Маршала Бирјузова 45а, за четврти разред и онлајн за ученике од трећег до осмог разреда основне и првог разреда средње школе, путем платформи Google meet и Webex.

Полазници онлајн група ће, на састанку који ће бити организован пре првог термина, заједно са професорима договорити сталне термине одржавања наставе (углавном су то термини од 20:00h радним даном или било када викендом).

Пријављивање се врши попуњавањем електронског формулара.

Наставу ће држати изузетан тим предавача чије биографије можете прочитати овде.

Цена курса

РазредБрој и трајање часоваЦена
3. и 4. ОШ21 термин, по 1 сат недељно20.000 динара
5. - 8. ОШ21 термин, по 2 школска часа недељно24.000 динара
1. СШ21 термин, по 2 школска часа недељно26.000 динара

Плаћање је могуће обавити у највише 3 (приближно једнаке) рате и то до 15.10.2022, 1.12.2022. и 1.2.2023. на текући рачун удружења Математичка академија 160-6000000980483-28 (сврха уплате: име и презиме полазника; без позива на број).

Термини одржавања наставе

Први термин припрема је прве недеље октобра 2022. године.

  РазредТермин за онлајн наставуТермин за наставу уживо
  3.Среда 20:00
  4.Субота 9:00Субота 11:45
  5.Недеља 18:00
  6.Уторак 20:00 или субота од 11:00
  7.Четвртак 20:30
  8.Четвртак 20:00 или недеља 18:00
  1. средње школеПонедељак 18:30

  Попуст за такмичаре и породични попуст

  Награђенима на Државном такмичењу из математике 2022. године, као и полазницима прошлогодишње додатне наставе из математике Математичке академије одобрава се попуст од 10% (нашим прошлогодишњим полазницима награђеним на Државном такмичењу из математике одобрава се попуст од 20%). За друго дете из исте породице или други курс за исто дете одобрава се попуст од 20%, док се за треће дете из исте породице одобрава попуст од 30%.

  Пажљиво припремљени материјали

  Пред сваки час ученици ће добијати материјал, тј. текстове задатака који ће се радити на часу (пример материјала за једну тему у VIII разреду можете погледати овде). У току часова ученицима ће бити омогућено и препоручено да комуницирају са предавачем, постављају питања и предлажу решења задатака. Такође, ученици ће добијати и задатке за самостални рад који ће бити прегледани и о којима ће бити разговарано на следећем часу.

  Програм рада по разредима и предавачи онлајн група

  Трећи разред (Драгољуб Ђорђевић, Анђелка Симић)
  Редни бројТема
  1.Бројеви до 100 (сабирање и одузимање)
  2.Бројеви до 100 (множење и дељење)
  3.Запис природног броја
  4.Бројевни низови
  5.Логички и логичко-комбинаторни задаци
  6.Бројеви до 1000 (поређење, сабирање и одузимање)
  7.Римске цифре
  8.Пребројавања скупова бројева
  9.Занимљиви изрази
  10.Одабрани задаци са школских такмичења
  11.Дешифровање рачунских операција
  12.Проблемски задаци
  13.Угао. Узајамни положај правих
  14.Пребројавања скупова тачака
  15.Одабрани задаци са општинских такмичења
  16.Утицај компоненти на рачунске операције
  17.Магични квадрат
  18.Математичке игре
  19.Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница”
  20.Задаци са палидрвцима
  21.Завршно такмичење Математичке академије
  Четврти разред (Драгољуб Ђорђевић, Анђелка Симић)

  О

  Рeдни бројТема
  1.Круг и кружница
  2.Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева
  3.Магични квадрат
  4.Обим геометријске фигуре
  5.Занимљиве шеме и изрази
  6.Метод дужи за решавање проблемских задатака
  7.Природни бројеви. Разломци са једноцифреним бројиоцем и имениоцем
  8.Проблеми мерења
  9.Проблеми пресипања и превожења
  10.Одабрани задаци са школских такмичења
  11.Множење и дељење природних бројева. Зависност резултата од промене компоненти операција
  12.Задаци нумерације
  13.Површина квадрата и правоугаоника
  14.Метод правоугаоника за решавање проблемских задатака
  15.Одабрани задаци са општинских такмичења
  16.Једначине и неједначине
  17.Логичко-комбинаторни задаци
  18.Дешифровање рачунских oперација
  19.Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница“
  20.Одабрани задаци са окружних такмичења
  21.Завршно такмичење Математичке академије
  Пети разред (Катарина Митровић, др Драгана Ранковић)
  Редни бројТема
  1.Површина и запремина коцке и квадра
  2.Дељивост
  3.Прости и сложени бројеви
  4.Логичко – комбинаторни задаци
  5.НЗД и НЗС
  6.Скупови
  7.Проблемски задаци
  8.Тачка, права, раван. Дужина дужи
  9.Одабрани задаци са школских такмичења
  10.Пребројавања
  11.Круг. Централна симетрија
  12.Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака. Децимални запис разломка
  13.Одабрани задаци са општинских такмичења
  14.Диофантове једначине (у скупу природних бројева)
  15.Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
  16.Угао
  17.Сабирање и одузимање разломака
  18.Одабрани задаци са окружних такмичења
  19.Множење и дељење разломака
  20.Бројевни изрази
  21.Завршно такмичење Математичке академије

   

  Шести разред (Сава Максимовић, Милица Радојевић)
  Редни бројТема
  1.Осна симетрија
  2.Разломци. Децимални бројеви
  3.Цели бројеви
  4.Пребројавања
  5.Апсолутна вредност
  6.Троугао (односи страница и углова)
  7.Проблемски задаци
  8.Одабрани задаци са школских такмичења
  9.Рационални бројеви
  10.Троугао (подударност)
  11.Одабрани задаци са општинских такмичења
  12.Дирихлеов принцип
  13.Троугао (конструкције)
  14.Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
  15.Одабрани задаци са окружних такмичења
  16.Логичко – комбинаторни задаци
  17.Четвороугао
  18.Геометријски доказ. Операције са векторима
  19.Диофантове једначине (у скупу целих бројева)
  20.Одабрани задаци са државних такмичења
  21.Завршно такмичење Математичке академије

   

  Седми разред (др Владимир Балтић, Вељко Ћировић)
  Редни бројТема
  1.Задаци из планиметрије
  2.Квадрат рационалног броја. Квадратни корен
  3.Реални бројеви
  4.Површина троугла и четвороугла. Херонова формула
  5.Комбинаторика
  6.Пропорције и проценти
  7.Логичко-комбинаторни задаци
  8.Одабрани задаци са школских такмичења
  9.Питагорина теорема
  10.Степен
  11.Одабрани задаци са општинских такмичења
  12.Метод последње цифре
  13.Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
  14.Значајне тачке троугла
  15.Одабрани задаци са окружних такмичења
  16.Многоугао
  17.Дирихлеов принцип у геометрији
  18.Полиноми и алгебарски изрази
  19.Диофантове једначине
  20.Одабрани задаци са државних такмичења
  21.Завршно такмичење Математичке академије
  Осми разред (др Милан Јовановић, др Марек Светлик)
  Редни бројТема
  1.Број делилаца природног броја
  2.Централни и периферијски угао. Круг
  3.Сличност
  4.Тангентни и тетивни четвороугао
  5.Логичко-комбинаторни задаци
  6.Линеарне једначине и неједначине. Једначине са апсолутним вредностима
  7.Линеарне Диофантове једначине
  8.Одабрани задаци са школских такмичења
  9.Призма
  10.Нелинеарне Диофантове једначине
  11.Одабрани задаци са општинских такмичења
  12.Пирамида
  13.Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
  14.Линеарна функција. Системи једначина
  15.Одабрани задаци са окружних такмичења
  16.Неједнакости
  17.Конгруенције по модулу 1
  18.Конгруенције по модулу 2
  19.Елементарни проблеми екстремних вредности
  20.Одабрани задаци са државних такмичења
  21.Завршно такмичење Математичке академије
  Први разред средње школе (др Владимир Балтић, Вељко Ћировић)
  Редни бројТема
  1.Искази и логика. Скупови
  2.Релације
  3.Функције
  4.Комбинаторика – пребројавања
  5.Комбинаторика – разни задаци
  6.Логичко-комбинаторни задаци
  7.Математичка индукција
  8.Елементи теорије бројева – дељивост, прости бројеви
  9.Елементи теорије бројева – Диофантове једначине
  10.Теорија бројева – разни задаци
  11.Вектори и њихова примена на задатке елементарне геометрије
  12.Полиноми
  13.Подударност и примене
  14.Геометрија – разни задаци
  15.Конструктивни геометријски задаци
  16.Разни задаци са такмичења
  17.Алгебра – разни задаци  
  18.Неједнакости 
  19.Изометријске трансформације 
  20.Линеарна функција, једначина и неједначина
  p

  Додатне информације

  За све додатне информације можете нам се обратити на мејл адресу office@matematickaakademija.com или телефоном на број 064 4399315.