Математичка академија ће периодично објављивати материјале за учење којима ћемо покушати да помогнемо младима који уче математику, било да се они спремају за такмичења, неки значајан испит или само желе да обогате своје знање.