Седми разред ОШ

Седми разред

Редни број Тема
1. Равномерно кретање – релативне брзине
2. Равномерно променљиво кретање – убрзано кретање и графици
3. Равномерно променљиво кретање – комбиновани задаци
4. II Њутнов закон без трења – кретање по хоризонталној подлози и стрма раван
5. II Њутнов закон без трења – стрма раван
6. II Њутнов закон без трења – котурови
7. II Њутнов закон без трења – комбиновани задаци
8. II Њутнов закон са трењем – кретање по хоризонталној подлози
9. II Њутнов закон са трењем – стрма раван
10. II Њутнов закон са трењем – котурови
11. II Њутнов закон са трењем – комбиновани задаци I
12. II Њутнов закон са трењем – комбиновани задаци II
13. Вертикалан хитац и слободан пад
14. Вертикалан хитац и слободан пад у комбинацији са стрмом равни и котуровима (II Њутнов закон)
15. Сила потиска и густина тела
16. Равнотежа тела – греда
17. Равнотежа тела у комбинацији са силом потиска
18. Равнотежа тела – комбиновани задаци
19. Закон одржања енергије
20.  Закон одржања енергије, рад и снага