Први разред

Програм рада:

 1. Искази и логика. Примена на скупове
 2. Скупови, релације, функције
 3. Комбинаторика – пребројавања
 4. Комбинаторика – разни задаци
 5. Логичко-комбинаторни задаци
 6. Математичка индукција
 7. Елементи теорије бројева – дељивост, прости бројеви
 8. Елементи теорије бројева – Диофантове једначине
 9. Теорија бројева – разни задаци
 10. Реални бројеви, апсолутна вредност
 11. Вектори и њихова примена на задатке елементарне геометрије
 12. Полиноми
 13. Подударност и примене
 14. Геометрија – разни задаци
 15. Конструктивни геометријски задаци
 16. Неједнакости
 17. Алгебра – разни задаци
 18. Изометријске трансформације 1
 19. Изометријске трансформације 2
 20. Линеарна функција, једначина и неједначина