Пријемни испит из математике за упис на техничке факултете

Програм припрема:

Бројевни и алгебарски изрази

Проценти

Комплексни бројеви

Квадратна функција, једначине и неједначине. Виетове везе

Полиноми

Ирационалне једначине и неједначине

Експоненцијална функција, једначине и неједначине

Логаритамска функција, изрази, једначине и неједначине

Тригонометрија

Планиметрија

Примена тригонометрије у геометрији

Стереометрија

Аналитичка геометрија

Комбинаторика

Биномна формула

Аритметички и геометријски низ. Сума геометријског реда

Функције. Екстремне вредности функција. Лимес функције. Извод функције