Пети разред

Редни број Тема
1. Површина и запремина коцке и квадра
2. Дељивост
3. Прости и сложени бројеви
4. Логичко – комбинаторни задаци
5. НЗД и НЗС
6. Скупови
7. Проблемски задаци
8. Тачка, права, раван. Дужина дужи
9. Одабрани задаци са школских такмичења
10. Пребројавања
11. Круг. Централна симетрија
12. Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака. Децимални запис разломка
13. Одабрани задаци са општинских такмичења
14. Диофантове једначине (у скупу природних бројева)
15. Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
16. Угао
17. Сабирање и одузимање разломака
18. Одабрани задаци са окружних такмичења
19. Множење и дељење разломака
20. Бројевни изрази
21. Завршно такмичење Математичке академије