O Математичкој академији

МАТЕМАТИЧКА АКАДЕМИЈА – УДРУЖЕЊЕ МАТЕМАТИЧАРА, ФИЗИЧАРА И ИНФОРМАТИЧАРА

  • МАТИЧНИ БРОЈ: 28316933
  • ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9499
  • ПИБ: 112345348
  • ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6000000980483-28
  • Булевар Зорана Ђинђића 123В/14, 11070 Нови Београд
  • www.matematickaakademija.com    office@matematickaakademija.com                                  
  • Телефон: +38164 4399315

Математичка академија је едукативни субјект који има за циљ унапређење услова за напредак талената из области математике, физике и рачунарства, као и пружање подршке другим групама у учењу математике и наведених наука.

Своју понуду за таленте и друге, који желе да уче и унапређују своја знања, Математичка академија базира на добро осмишљеном програму рада са малим групама полазника, пажљиво бираном и квалитетном скупу предавача, као и искуствима у раду са талентима.

Рад смо почели најпре са групама талентованих основаца у трећем и четвртом разреду основне школе, са циљем припреме за такмичења и продубљивања љубави према математици. Трудићемо се да сваке наредне године обогатимо своју понуду курсева у области математике, физике и рачунарства.