LOGO

Пријатељи
Математичке академије

Наш труд и залагање за квалитетније знање код свих ученика препознати су од стране многих установа и појединица.
Издвајамо оне установе које су препознале залагање Математичке академије и стипендирале неколико полазника: