Четврти разред

Рeдни бројТерминТема
1.19.10.2019. Бројеви
2.26.10.2019.Магични квадрати
3.02.11.2019. Пребројавање скупова бројева
4.16.11.2019. Пребројавање скупова тачака и фигура
5.23.11.2019. Обими геометријских фигура
6.30.11.2019. Проблеми пресипања, превожења, размештања и мерења
7.14.12.2019. Математички ребуси
8.21.12.2019. Занимљиве шеме и изрази
9.18.01.2020. Површине геометријских фигура
10.25.01.2020. Проблемски задаци
11.22.02.2020.Задаци нумерације
12.29.02.2020.Одабрани задаци са окружних такмичења
13.14.03.2020.Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница“
14.21.03.2020.Креативна математичка радионица
15.28.03.2020.Занимљиве логичке игре 1
16.04.04.2020.Занимљиве логичке игре 2
17.25.04.2020.Логичко-комбинаторни задаци
18.09.05.2020.Метод ,,пар-непар”
19.16.05.2020.Коцка и квадар
20.23.05.2020.Завршно такмичење Математичке академије