Трећи разред

Редни бројТерминТема
1.19.10.2019.Бројеви
2.26.10.2019.Римске цифре
3.02.11.2019.Низови
4.16.11.2019.Дешифровање рачунских операција
5.23.11.2019.Магични квадрати
6.30.11.2019.Логичко-комбинаторни задаци
7.14.12.2019.Пребројавање скупова бројева
8.21.12.2019.Пребројавање скупова тачака
9.18.01.2020.Проблемски задаци 1
10.25.01.2020.Проблемски задаци 2
11.22.02.2020. Задаци са палидрвцима
12.29.02.2020. Детективски задаци
13.14.03.2020.Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница”
14.21.03.2020.Креативна математичка радионица
15.28.03.2020.Занимљиве логичке игре
16.04.04.2020.Множење и дељење
17.25.04.2020. Задаци нумерације
18.09.05.2020. Проблеми пресипања и мерења
19.16.05.2020.Обим геометријских фигура
20.23.05.2020.Завршно такмичење Математичке академије